VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Наші експерти групи IP накопичили великий досвід та відомі своєю роботою у справах, пов’язаних з торговими марками, дизайном, патентами, авторським правом та недобросовісною конкуренцією. Команда юристів групи IP також працює зі справами пов’язаними з фальсифікацією товарів та порушенням авторських прав на програмне забезпечення, включаючи конфіскації на митниці. Вона також надає комплексні послуги у справах, пов’язаних з IP, IT та інтернетом, як у рамках судових спорів, так і поза ними, та бере участь у транзакціях щодо злиттів і поглинань у сфері IP/IT. Серед інших ключових практик групи – харчове право та фармацевтичне право, а також охорона здоров’я.