VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
1     Антимонопольне право

Група антимонопольного права представляє інтереси компаній різних галузей у зв’язку з розглядом справ в Антимонопольному комітеті України та судах, та виступає на стороні суб’єктів господарювання в спорах, пов’язаних з антимонопольними питаннями. Наші юристи надають консультації в різних крупних транзакціях, включаючи консультування комерційних структур з питань дотримання антимонопольного законодавства та перевірок, у справах пов’язаних з національними та транснаціональними злиттями, узгодженими діями, зловживанням позицією на ринку/недобросовісною конкуренцією, державною допомогою суб’єктам господарювання, державними закупівлями та антиконкурентними діями державних органів, а також вирішенням спорів у справах у сфері конкуренції, переважна більшість яких включає іноземний елемент.

Ми надаємо юридичні консультації клієнтам на всіх етапах порядку подання заяв до Антимонопольного комітету України:

 • підготовка заяв про надання дозволів на концентрацію та заяв про надання дозволів на узгоджені дії
 • відповіді на запити Антимонопольного комітету України
 • представництво інтересів клієнтів перед посадовими особами Антимонопольного комітету України під час процедури розгляду справ з питань концентрацій та узгоджених дій, а також з питань порушення законодавства України
2     Корпоративне право / Злиття та поглинання

Нашою провідною практикою є надання консультацій та представництво клієнтів у транзакціях та складних корпоративних та комерційних справах. Наша професійна команда практики злиттів і поглинань консультує з національних та транснаціональних аспектів широкого кола питань, включаючи приватні злиття і поглинання, публічні тендерні пропозиції, правочини з приватним та венчурним капіталом, продажі на торгах, приватизації, стратегічні альянси та спільні підприємства. Одним з ключових напрямків роботи групи є підготовка комплексних юридичних аудитів.

Ми пропонуємо клієнтам комплексні консультації з різних питань корпоративного права, що включають:

 • приватні злиття і поглинання
 • публічні тендерні пропозиції
 • правочини з приватним та венчурним капіталом
 • продажі на торгах
 • приватизації
 • стратегічні альянси та спільні підприємства
 • консультування з корпоративного права
 • комплексні юридичні перевірки
3     Банківське та фінансове право, ринки капіталу

Група банківського та фінансового права надає консультації з різних аспектів фінансового законодавства України та має великий досвід роботи у сфері надання іноземних кредитів. Група банківського та фінансового права постійно співпрацює з практикою нерухомості та будівництва, та має значний досвід роботи у сфері передачі під заставу різних майнових об’єктів та нерухомості в Україні. Юристи групи банківського та фінансового права брали участь у численних внутрішньогрупових проектах фінансування українських дочірніх компаній європейських корпорацій та інвестиційних фондів.

Команда відповідала за українські аспекти складних міжнародних публічних розміщень різних видів цінних паперів.

4     Нерухомість та будівництво
Команда практики у сфері нерухомості та будівництва надає консультації із земельного права та права у сфері нерухомості у зв’язку з будівництвом та проектуванням, а також надає консультації іноземним інвесторам стосовно придбання, оренди, будівництва та управління нерухомістю в Україні. Члени команди практики нерухомості та будівництва мають великий досвід роботи в розробці структур транзакцій придбання землі та об’єктів нерухомості в Україні.
5     Регуляторне право
Суттєвий досвід роботи компанії СИТНИК і ПАРТНЕРИ у сфері регуляторного права визнаний одним з провідних у практиці. Група регуляторної практики фірми надає якісні послуги широкого спектру у консультуванні провідних компаній, що належать до численних індустрій, таких як інфраструктура, енергетика та комунальні ресурси, відходи, переробка матеріалів, виготовлення паперу, гірничодобувна, сталеливарна, нафтогазова та автомобільна промисловості, виробництво скла, їжі, індустрія розваг, фармацевтика та дослідження. Глибокий досвід роботи наших юристів також включає в себе надання консультацій зацікавленим групам та державним органам з питань чинного законодавства та застосування Директив Європейського Союзу. Наші юристи мають значний досвід надання консультацій з усіх питань адміністративного, конституційного, енергетичного права, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я, недоторканості особистого життя та телекомунікаційного права, а також у сфері державно-приватного партнерства та державних закупівель.
6     Комплаєнс та економічні злочини
Фірма консультує щодо запровадження заходів ефективного корпоративного комплаєнсу, питань корпоративної кримінальної відповідальності та у розслідуваннях. Наші консультації спрямовані на попередження та допомогу у швидкому виявленню порушень, а також мінімізацію ризиків, пов’язаних з недотриманням законодавства. Окремим напрямом у рамках практики є надання послуг з перевірки потенційних контрагентів та розробка індивідуальних внутрішніх положень та політик для самостійної ефективної перевірки контрагентів клієнтами.
7     Вирішення спорів
Група практики вирішення спорів має великий досвід роботи у вирішенні складних питань у господарських спорах, арбітражі та медіації, а також пов’язаних з банкрутством та реструктуризацією. Компетентні консультації наших юристів на кожній стадії судового процесу, а також досвід складання документів забезпечують ефективний та вчасний захист інтересів своїх клієнтів, як у місцевих, так і в міжнародних арбітражних процесах. Команда практики також має значний досвід роботи у справах за двосторонніми інвестиційними угодами.
8     Трудове право
Наша група трудового права надає консультації з питань трудового законодавства, починаючи з працевлаштування і закінчуючи припиненням трудових відносин. Її діяльність зосереджена на проблемних питаннях, пов’язаних з трудовим правом, які виникають у результаті реструктуризації господарської діяльності компаній, змін у трудовому колективі та менеджменті компаній, проведенні переговорів з трудовим колективом та його представниками, а також загальних непроблемних питаннях трудового права.
9     Банкрутство та реструктуризація боргів
Команда надає консультації щодо всіх аспектів банкрутства, ліквідації та реструктуризації. Робота нашої команди переважно сконцентрована на вирішенні різних питань, пов’язаних із захистом прав кредиторів на стадії «до банкрутства» в процедурах банкрутства та реструктуризації, зокрема, наші юристи мають значний досвід представництва кредиторів у процедурах банкрутства, у справах, що знаходяться на стадії розгляду, та захисту інтересів у судових справах по банкрутству. Фірма регулярно представляє інтереси у якості юридичного консультанта в міжнародних справах із банкрутства, та надає консультації іноземним керуючим у справах про неплатоспроможність у провадженнях щодо транскордонної неплатоспроможності.
10     Страхування
Юристи практики страхування консультують численних провідних європейських страховиків з широкого кола питань у сфері страхування, створення мережі збуту, розробки страхових продуктів та щодо пов’язаних з цим регуляторних та податкових аспектів ризикового страхування, страхування життя та перестрахування. В ході своєї тривалої роботи практика накопичила глибокі знання у сфері страхування, зокрема, у сфері договірного права. Ми також надаємо детальний аналіз нормативно-правових актів у сфері страхування, зокрема стосовно страхування життя, страхування директорів та посадових осіб, а також страхування майна.
11     IP, IT та біотехнології
Наші експерти групи IP накопичили великий досвід та відомі своєю роботою у справах, пов’язаних з торговими марками, дизайном, патентами, авторським правом та недобросовісною конкуренцією. Команда юристів групи IP також працює зі справами пов’язаними з фальсифікацією товарів та порушенням авторських прав на програмне забезпечення, включаючи конфіскації на митниці. Вона також надає комплексні послуги у справах, пов’язаних з IP, IT та інтернетом, як у рамках судових спорів, так і поза ними, та бере участь у транзакціях щодо злиттів і поглинань у сфері IP/IT. Серед інших ключових практик групи – харчове право та фармацевтичне право, а також охорона здоров’я.

Наші нагороди

 • VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter